اسناد و مدارک: یک کپی از اوراق دادگاه در استان نیو ساوت ولز / سیدنی در مورد شکایت مینا جورج از اسقف نشین کلیسای کاتولیک کلدانی در استرالیا و کشیش آن که زنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهد

در زیر صفحه اول شکایت در پرونده آزار جنسی که توسط آقای مینا جورج علیه اسقف نشین کلدانی مار توما کلدانی سیدنی/استرالیا و کشیش آن که زنان را مورد آزار و اذیت قرار می دهد، ارائه شده است.

این کشیش آزار دهنده کیست؟

او کشیشی از هند است که بر روی فرشته اسقف نشین کلدانی در تهران کشیده شده است. پس از اینکه به دلایل نامعلومی از ایران اخراج شد؛ برای یک دوره معین به کشورش بازگشت قبل از اینکه در اسقف نشین کلدانی مار توما / سيدنی، استرالیا پذیرفته شود. او هم به مقام کشیش در کلیسای پیامبر مار توما و هم مدیر حوزه علمیه متعلق به آن اسقف نشين منصوب شد. در آن دوره چندین بار يكي از دانشجویان زن حوزه علمیه، خانم مینا جورج را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد. شاید قربانیان دیگری از دانشجویان زن حوزه علمیه هم هستند که به عنوان کشیشان در اسقف نشین مار توما منصوب شده اند. آیا تحقیق و بررسی در این مورد انجام خواهد شد؟. شایان ذکر است که مینا جورج به اسقف اعظم اسقف نشين، امیل نونا خبر داده است ولی او هیچ اقدام قانونی علیه مزاحم انجام نداده و به مقامات دولتی اطلاع نداده است. سپس خانم مینا از آنها در دادگاه مدنی شکایت کرد و موضوع با چانه زنی خاتمه یافت، و مبلغ 100000 دلار به خانم مینا پرداخت شد. پس از آن، کاردینال پاتریارک لوئیس ساکو آزار دهنده را به اسقف نشین مار پترز در آمریکای غربی منتقل کرد. در حال حاضر، او کشیشی خود را در کلیسای مارت مریم در شهر سن خوزه، کالیفرنیای شمالی انجام می دهد. پیش از آن کشیشی خود را در کلیسای مار توما در شهر ترلوک انجام می داد. چند کشیش دیگر مانند این کشیش منحرف را اسقف اعظم اسقف نشین مار پترز پوشش می دهد.

کاردینال ساکو و اسقف هایش آزار جنسی را پنهان می کنند

قربانیان دیگری نیز وجود دارند در کلیساهایی که در آنها این کشیش درنده که توسط اسقف اعظمش امانوئل شالیت محافظت می شود، خدمت می کرد. آیا این بار هم قاچاقش می کنید؟

برای همه قربانیان این مزاحم آرزو می کنیم كه شجاعانه راه خود را پیش ببرند و به مقامات مربوطه اطلاع دهند تا آزار دهنده و موسسه کلیسایی که او برای آن کار می کند عادلانه مجازات شوند، به عنوان یک نوع از بازدارندگی برای اینکه دوباره علیه مردم بی گناه مرتکب جنایت نکند و در آینده قربانی دیگری وجود نداشته باشد.

منتظر باشید تا در قسمت های بعدی اسناد دادگاه را به زبان انگلیسی به همراه ترجمه آنها به

 زبان های عربی و فارسی منتشر کنیم.