ܝܐ ܡܪܝܐ ܠܐ ܢܫܬܢ يا مريا لا ناشتن

 

يا مريا لا ناشتن

خوشابا كورئيل

يا ايشوع شْمي صَلاواثن                           شْري حُبا وشلاما باثرن 

بْطلابيوخ حون الن                                 مريا لتن غير منوخ

———————-

مَجبُر بْلطلن  من  اثرن                                بْنخرايوثا   مبُربزلن 

يا مريا  لا ناشتن                                     تكلونن  ايلي  الوخ 

——————–

من اثرا  لاثرا  ارقلن                                هيمانوثن  لا شوقلن 

حُبوخ  كو  لبن  دريلن                                شوحا  هاوي  تا شموخ 

———————–

كو شميا  ديوت  بابن                                من خطياثا  مخالصلن 

نعمي  وبوركاثا  هلن                               مرموخ   صلاواثن   طالوخ